Sales Network

Nationwide Coverage & Going Global
Hong Kong
Hong Kong
Office in Hong Kong
Hangzhou
Hangzhou
Headquarters, Manufacturing Facilities and R&D Centres in Hangzhou
Beijing
Beijing
Sales and Distribution Management Centre in Beijing
Enquiries

Telephone:+86 400 845 9997
Email:kangji@kangji.com